Artiklar

Debiteras enligt överenskommelse, utgående från Journalistförbundets rekommendationer.

Översättningar, standardspråk

Ibland kan man översätta texter rätt upp och ner. Oftast är det bättre att formulera om texten för att budskapet ska nå fram. Lyhördhet för språket, stilkänsla och eftertanke är några av mina verktyg.

Pris: 65 € + moms 24% per standardsida eller 65 € + moms 24% per timme
(1 standardsida =1 560 tecken inkl. blanksteg), räknat från ursprungstexten
Fackspråkstillägg 20 % tillämpas för text med mycket special- eller fackord, enligt överenskommelse.

Leveranstid: Normalt +- 1 vecka, beroende på textlängd, enligt överenskommelse.
Expresstillägg 20 % tillämpas vid begärd extra snabb leverans, enligt överenskommelse.

Finlands översättar- och tolkförbund r.f.

Korrektur, språkgranskning

65€ + moms 24% per timme